Artikelserie “mød en kursist”

Mona fra KNI på danskkursus

Jeg ringer til Mona kl. 13.30 som aftalt. ”KNI-p nutserisoqarfiani Mona,” lyder det hurtigt og effektivt i den anden ende af telefonen … Jeg holder en lille pause, fordi jeg ikke helt ved hvad man skal sige til det … så får jeg sagt noget i stil med ”Hej, det er Lene fra abcSPROG. Er det Mona?” Mona griner og slår heldigvis over i flydende dansk: ”Hej, Lene. Jeg havde helt glemt dig!”

Så er vi i gang med interviewet. Jeg har aftalt med Mona på forhånd, at vi skal snakkes ved, så jeg kan lave en kursistprofil på hende til denne artikelserie.

Mona taler flydende dansk, men hun har alligevel bestilt et danskkursus. Jeg vil gerne høre mere om, hvordan det hænger sammen. Det viser sig at være en lang og spændende historie. Mona er født og opvokset i Grønland. Grønlandsk er hendes modersmål, og dansk havde hun i folkeskolen. Hun arbejdede som skolesekretær, tog som voksen en oversætteruddannelse og arbejder nu som tolk og oversætter mellem grønlandsk og dansk i KNI (kort for Kalaallit Niuerfiat, som oversat til dansk betyder Grønlands Handel.) KNI A/S er et stolt, gammelt firma, grundlagt i 1774 med over 1000 ansatte og en årlig omsætning på 2,5 mia. kr. Mange danskere kender det under dets tidligere danske navn: Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH). Virksomheden forsyner butikker og institutioner i byer og bygder i hele Grønland med dagligvarer, forbrugsgoder og brændstof. KNI er ejet af det grønlandske selvstyre og kommunikationen foregår på både grønlandsk og dansk. Og det er her, Mona kommer ind i billedet. Udover at oversætte store mængder intern og ekstern kommunikation simultantolker Mona også, når der afholdes kurser for medarbejderne. Jeg bliver mere og mere imponeret over, at hun overhovedet har tid til at snakke med mig.

”Jeg er faktisk den eneste tolk og oversætter i vores servicecenter,” fortæller Mona, ”min eneste kollega er gået på pension. Jeg prøvede ellers at overtale ham til at blive,” fortæller hun. Dog kan Mona trøste sig med en specialudviklet oversættermaskine, som hun fortæller om med stor begejstring. ”Den kan oversætte hele sektioner, og dens hukommelse er koblet op til selvstyrets og kommunernes databaser, så den er en uvurderlig hjælp i en dagligdag med skriftlige oversættelser, hvor det ellers kan være svært at finde genveje – f.eks. kan man ikke bruge google translate på grønlandsk. Men med denne oversættermaskine (som er navngivet efter min tidligere kollega), kan jeg oversætte vores årsrapport på 4 dage. Tidligere tog det mig 2 uger.”

Men tilbage til Monas kursusbehov. Det fremgår tydeligt af vores snak, at Mona er en professionel sprogbruger. ”Hvorfor ville du gerne have et danskkursus?” spørger jeg. Mona fortæller stolt, at KNI er en moderne virksomhed med stor fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling, så det ligger i kortene, at man skal videreudvikle sig. ”Og i mit tilfælde var det svært at finde et relevant ”standardkursus”. Jeg ville gerne arbejde med dansk på højt niveau og få svar på mine sproglige spørgsmål. F.eks. er det svært med de grammatiske datider på dansk. Det tror jeg aldrig helt, jeg får lært. Med dette kursus havde jeg muligheden for at få et skræddersyet kursus af den varighed jeg ville og med fokus på de ting, jeg ville arbejde med. Min underviser og jeg mødtes over telefonen og snakkede finurlige aspekter i skriftligt dansk, -t på til sidst eller ej, og det var i det hele taget en mulighed for at få stillet mine spørgsmål til en ekspert.”

”Hvordan gik dit kursus så?” Spørger jeg Mona. ”Ja, det var jo sådan lidt af et langdistanceforhold,” siger Mona og griner igen. ”Men det er vi jo vant til, og så længe man husker tidsforskellen (4 timer), så fungerede det jo fint.” Der havde nok ikke været så mange andre muligheder heller, kan jeg forestille mig. Det skulle netop være noget skræddersyet.

”Og hvad med udbyttet?” Lyder mit næste spørgsmål. ”Har du fået dét ud af kurset, som du gerne ville?”

”Ja, helt sikkert. Det var et godt kursus og jeg vil gerne rose min underviser, Trine. Det er flot, som hun er så vidende uden at være bedrevidende. Hun var god til at forklare regler og især til at give mig værktøjer, så jeg selv kan klare mig og finde svarene på mine spørgsmål igen.

Vi skal desværre til at runde af. ”Mona,” siger jeg, ”det har været en fornøjelse at snakke med dig. du skal være velkommen tilbage, hvis du engang vil arbejde videre med de besværlige danske datider!”
Tak for din tid, Mona.

Se Mona på LinkedIn