Artikelserie “mød en kursist”

Jesper Daugaard fra Kamstrup har taget et svenskkursus hos abcSPROG, og nu bor han og familien i Stockholm. Jeg har aftalt at mødes med Jesper til en snak om hans svenskkursus. Vi mødes på teams, og Jesper hilser på mig på svensk, ligesom han gjorde, når han kom til undervisning. ”Jeg kan jo desværre ikke rigtig svensk,” siger jeg. ”Jeg kan heller ikke rigtig svensk,” svarer Jesper med et grin. ”Men når jeg prøver at tale svensk, får jeg at vide, at jeg taler et dejligt, letforståeligt dansk!” Vi griner lidt ad det, for det er jo faktisk ret sjovt at have gjort en indsat for at lære et andet sprog blot for at erfare, at ens lyttere ikke engang opdager, at man taler deres sprog … den slags sker ofte mellem de skandinaviske nabosprog, og vi tager det med et smil. Det vigtigste er jo at blive forstået.

Alle på samme hold!

”Jeg tog jo kurset, fordi jeg skulle flytte til Sverige og være landechef for det svenske marked,” fortæller Jesper. ”Stort set hele mit team her er svensk, og fordi jeg har gjort en indsats i forhold til sproget, kan vi undgå at kommunikere på engelsk. Jeg møder mit team og mine kunder, hvor de er, og på deres eget sprog – og det gør, at de føler sig trygge, og vi kan opbygge dyrebar tillid. Jeg ser sproget som nøglen til kulturen og til bedre kommunikation! Fordi kommunikationen kører så godt, er vi faktisk langt foran køreplanen for den store og tunge forandringsproces, vi er i gang med. Det skyldes mit skønne team, hvor vi alle tager ejerskab, og alle er på samme hold!” Jesper har et foto af sit team som baggrund til vores møde, og han taler så stolt og begejstret om dem, at man helt ville ønske, man kunne være med.

Kursus i en corona-tid

”Corona gjorde det svært at gennemføre et fokuseret forløb. Det bedste udbytte havde været at tage de 20 lektioner på 3 uger – i stedet strakte kurset sig over et helt år, og jeg var faktisk flyttet til Sverige, inden vi blev færdig.” Flere gange mødtes underviseren og Jesper på teams, når han f.eks. sad i karantæne det ene eller det andet sted. ”Men vi tilpassede os situationen undervejs, og min underviser var god til at forstå og imødekomme mine læringspræferencer og gav mig også et rigtig godt skriftligt kompendium til selvstudier.” Det er altid skønt med ros til vores dygtige undervisere, men jeg må også rose Jesper – det er ikke mange, som får ret meget ud af et sprogkursus på 20 lektioner over så lang tid. Men Jesper var fokuseret, målrettet og motiveret, så han fik også et godt udbytte!

Da vi taler om Jespers konkrete udbytte af kurset, svarer han: ”Jeg taler som sagt tydeligt og letforståeligt skandinavisk. Jeg bliver forstået, og jeg føler mig ikke hæmmet på det, jeg kalder svensk. Ordene kommer frit og flydende.” Vi griner lidt ad frasen ”det, jeg kalder svensk” – alt er åbenbart relativt!

Prøv det selv!

”Ja da!” siger Jesper som svar på mit sidste spørgsmål, om han vil anbefale andre at tage et lignende sprogkursus, ”Jeg vil anbefale alle danskere, som skal ud i den store verden, at tage et målrettet kursus i det nye sprog (og husk at bruge mindst lige så lang tid på hjemmearbejde). Sproget er nøglen til forståelse og velvilje, og en ny start går altid meget lettere, når kommunikationen kører.

Jesper og teamet

Jesper og teamet

Se Jesper på LinkedIn

Har du selv fået lyst til et svenskkursus? Eller kunne du tænke dig at købe det omtalte kompendium til selvstudie? Kontakt os for et tilbud.