Sprogforvirret?Det danske sprog …

Er du sikker?

Nogle gange er det sundt og sjovt for os indfødte dansk-talere at træde et skridt tilbage og prøve at forstå, hvor svært vores sprog faktisk er at forstå … Jeg skal ikke brokke mig over grammatikfejl og udtale-sjusk – men enkelte ord er faktisk så modsatrettede, ulogiske og indforståede i deres betydning, at man kan diskutere, om det overhovedet er hensigtsmæssigt at bruge dem til at kommunikere med … Læs med og tænk over det. Du kan sikkert selv finde andre gode og underholdende eksempler.

Lad os tage fat i netop det lille ord: sikkert – hvad betyder det? Det er vi ikke i tvivl om – hvis noget er sikkert, så er der ingen vaklen, ingen fare, ingen tvivl – der er vi alle sammen helt sikre på!

Men hvad så med det her udsagn: ”Peter er sikkert ikke sur.”

Hvad betyder det? At Peter helt sikkert ikke er sur? Nej da! Måske er Peter sur, måske er han ikke. Vi er med andre ord ikke sikre på nogen af delene. Vi aner faktisk ikke, om han er sur … men sådan en meningstom sætning generer os slet ikke, og det afholder os ikke fra ofte at bruge den slags sætninger.

Eller hvad med den her:

A: ”Kommer Josefine i dag?”

B: ”Ja, sikkert!”

Den er vi heller ikke i tvivl om – det er fuldstændig klart for os indfødte sprogbrugere, at sikkert både betyder måske og helt sikkert. Og det er faktisk et ret stort spænd i betydning! Udtalt i neutralt tonefald, betyder svaret, at vi tror, Josefine kommer (men vi ved det ikke). Udtalt med store bogstaver, fnysen og vrængen på næsen og flere udråbstegn er betydningen (sikkert) ironisk – som i: ”Josefine plejer jo aldrig at komme, så hvorfor skulle hun dog gøre det i dag!”

Man kan godt forstå, det er svært at lære at forstå dansk, og at vi misforstår hinanden nu og da … DET er HELT sikkert!

LBD